CHAMPAGNE

La història del Champagne està lligada a la història de França. El Regne de França va néixer en Reims amb el baptisme de Clodoveo: així doncs, el vi de Champagne estarà estretament lligat al rei, la noblesa i a grans esdeveniments.

A finals del segle XVII el vi es va tornar, miraculosament, efervescent i va tenir un èxit immediat entre els membres de la família reial, entre la noblesa i la gent adinerada.

A través de nombrosos viatges, empresos per les Maisons de Champagne, el Champagne es va fer mundialment conegut per l'elit aristocràtica: és un símbol de la cultura, de les idees liberals i de l'art de la societat francesa.

CHAMPAGNE

Filtres actius