Política de Cookies    POLÍTICA D'ENTREGUES I DEVOLUCIONS

TITULARITAT

En compliment d'el que es preveu en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Lloc web:

El titular del lloc web és la companyia WONDERFUL WINES SL, (d'ara endavant, “WONDERFUL WINES”) amb domicili social en Carrer Covadonga 369 2 1 de Sabadell, Barcelona, Espanya i amb CIF B67424283

La Companyia està inscrita en el Registre mercantil de Barcelona; Tom: 46887; Fulla: B-534286; Inscripció: 1a.

L'adreça electrònica d'atenció al client: info@wonderfulwines.es 

WONDERFUL WINES, informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades.

D'acord amb el que es disposa en la normativa vigent, WONDERFUL WINES només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Dades del responsable del tractament:

Identitat: WONDERFUL WINES SL - NIF: B67424283 

Adreça postal: CARRER COVADONGA 369 2 1 · 08203 - SABADELL · BARCELONA

Telèfon: 644529806 - Correu electrònic: info@wonderfulwines.es“En WONDERFUL WINES SL tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir informació sobre si en WONDERFULWINES SL estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant WONDERFUL WINES SL, CARRERCOVADONGA 369 2 1 · 08203 - SABADELL · BARCELONA o en l'adreça de correu electrònic info@wonderfulwines.es, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. 

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de WONDERFUL WINES que gestioni aquesta informació

RESPONSABILITAT DELS USUARIS

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d'exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.

Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús.

Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia WONDERFUL WINES, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estan concebuts. 

WONDERFUL WINES no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.