DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Dades del responsable del tractament:

Identitat: *WONDERFUL *WINES SL - NIF: B67424283

Adreça postal: *CARRER COVADONGA 369 2 1 · 08203 - SABADELL · BARCELONA

Telèfon: 644529806 - Correu electrònic: info@wonderfulwines.es

“En WONDERFUL WINES SL tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir informació sobre si en WONDERFUL WINES SL estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant WONDERFUL WINES SL, CARRER COVADONGA 369 2 1 · 08203 - SABADELL · BARCELONA o en l'adreça de correu electrònic info@wonderfulwines.es, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

POLÍTICA DE COOKIES

Consulta la nostra Política de Cookies fent click a:

Política de Cookies